Het Shaffy Talentprogramma

Met ingang van 2019 heeft het Ramses Shaffy Fonds haar ambities uitgebreid. Er komt een Shaffy Talentprogramma, om het hiaat tussen beroepsopleiding en werkpraktijk te dichten. Zo wordt bijgedragen aan een vruchtbare kleinkunstsector waar veelbelovende artiesten een podium kunnen vinden.

Op 1 december 2019 is het tien jaar geleden dat Ramses Shaffy stierf. Reden voor de stichting Ramses Shaffy Fonds voor jonge kunstenaars, kortweg Ramses Shaffy Fonds (RSF) om het leven en nalatenschap van Shaffy nog eens extra te vieren. De stichting, die op verzoek van Ramses Shaffy zelf is opgericht, zet zich sinds zijn overlijden in om zijn nalatenschap te beheren, en de bekendheid van zijn naam en werk in stand te houden. Daarnaast volgt het de wens van Shaffy om de inkomsten die zijn liedjes zouden opbrengen in te zetten ter bevordering van het talent van jonge (klein)kunstenaars.

Het tienjarige jubileum van het RSF en veranderingen in (de financiering van) de cultuursector zijn aanleiding om de ambities uit te breiden. Het werk en gedachtegoed van Shaffy vormen een inspirerende basis voor de ontwikkeling van een nieuw beleid. De ontwikkeling van kleinkunsttalent staat daarbij nog steeds centraal, maar de wens is om een meer duurzame en structurele aanpak te kiezen met grotere impact voor de kunstenaar.

Uit de praktijkervaring door het werk van het RSF blijkt dat er in de theater- en kleinkunstsector een grote kloof bestaat tussen de opleidingen en de beroepspraktijk. Het ontbreekt net afgestudeerden aan een betekenisvol netwerk, startkapitaal, expertise op het gebied van publieksbereik en het bouwen van een eigen achterban en naamsbekendheid.

En vooral: net afgestudeerden hebben sterk de behoefte om hun eigen authentieke artistieke identiteit te ontwikkelen.

Het RSF wil hun ontwikkeling op deze gebieden bevorderen door samen met deskundige partners in het veld het Shaffy Talentprogramma op te zetten. Opleidingen, podia, festivals, impresariaten, kenniscentra en financiers werken hierin samen, om jong talent te ondersteunen.

Het RSF heeft het initiatief genomen tot dit Talentprogramma, waar alle benodigde deskundigheid aanwezig is en waar jonge talenten instromen en verrijkt weer uitstromen.

Het Shaffy Talentprogramma is gericht op veelzijdige ontwikkeling van jong talent, het creëren van vrije ruimte in het maakproces en op het steviger wortelen van de kleinkunst in de culturele sector van vandaag.

De founding partners van het project zijn, naast het RSF: de Kleine Komedie, Felix Meritis en de Academie voor Theater en Dans.

In tweede instantie nodigen wij landelijke partners uit zich aan te sluiten. “Van Amsterdam tot aan Maastricht”, om Ramses te citeren.

Het RSF draagt bij met zijn deskundigheid en netwerk en zal naar vermogen een structurele financiële bijdrage leveren.