Doelstelling

De in het testament van Ramses geformuleerde doelstelling van de Stichting RSF luidde als volgt: “de ondersteuning van jonge kunstenaars afkomstig van een kleinkunstacademie of een toneelschool en al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De Stichting RSF is na gesprekken in het werkveld tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is deze doelstelling niet te interpreteren als het uitdelen van beurzen, stipendia en prijzen aan individuele kunstenaars. We willen de Stichting RSF inzetten

  1. Ter ondersteuning van jonge podiumkunstenaars in hun professionele ontwikkeling.
  2. Het ten behoeve daarvan initiëren, stimuleren en ondersteunen van –al dan niet- aan de naam of het repertoire van Ramses Shaffy gerelateerde projecten;
  3. De instandhouding, de bevordering van de bekendheid en de bescherming van de naam en het werk van Ramses Shaffy, zijn nalatenschap en zijn cultureel erfgoed; en voorts al hetgeen tot het bovenstaande bevorderlijk kan zijn.

Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting RSF heeft geen winstoogmerk, wil een waardevol algemeen belang dienen en meent hiermee de wens van Ramses Shaffy jonge kunstenaars te ondersteunen, volledig te eerbiedigen.

De Stichting Ramses Shaffy Fonds voor Jonge Kunstenaars is bij de KvK ingeschreven onder nummer 341 459 53 en handelt onder de naam Stichting Ramses Shaffy Fonds voor Jonge Kunstenaars. Fiscaal nummer van de stichting is: 8138.84.652.