Onze werkwijze

De stichting Ramses Shaffy Fonds voor jonge Kunstenaars heeft specifieke doelstellingen die als volgt zijn samen te vatten:

  • ondersteuning van beginnende podiumkunstenaars in hun professionele ontwikkeling;
  • aan de naam of het repertoire van Ramses Shaffy gerelateerde projecten.

Het Ramses Shaffy Fonds ontwikkelt zelf of geeft opdrachten voor projecten. Daarnaast stelt het fonds bescheiden financiële bijdragen ter beschikking aan aanvragers. E.e.a. is afhankelijk van beschikbaarheid van budget en in hoeverre naar de mening van het bestuur en zijn adviseurs de doelstellingen worden gediend.

Mocht u menen dat het doel van uw project aansluit op de bovenstaande criteria, dan kan in algemene zin een aanvraag worden voorgelegd. Wij stellen dan in ieder geval als voorwaarde een projectplan waaruit die aansluiting met de doelstellingen duidelijk blijkt.

De aanvraag moet zijn voorzien van:

  • een (project-)begroting met dekkingsplan;
  • een beschrijving van de organisatievorm en verantwoordelijke personen.

Toekenning vindt plaats met een overeenkomst, waarin o.a. de voorwaarden zijn opgenomen dat na afloop van het project het bestuur een inhoudelijk verslag ontvangt, en een financiële afrekening met een verantwoording van de bijdrage van het Ramses Shaffy Fonds.

Ieder jaar houdt het bestuur in ieder geval een budget van € 2.500 ter beschikking, voor een vijftal kleine bijdragen tot € 500, die soms net dat laatste zetje kunnen geven.

Uw aanvraag kan per e-mail worden gericht aan bestuursvoorzitter Monique Busman: monique@defamilie.net